Agile bij Viking

Weet je iemand die kantoorbenodigdheden kan gebruiken? Deel deze info!

De agile-methodologie is de afgelopen decennia populair geworden als een doeltreffende manier van werken, waarmee teams hun werk kunnen structureren met een flexibele wijze van projectbeheer. In de kern draait de agile-methode om het afleveren van werk in duidelijk omschreven, weldoordachte stappen, waardoor een snelle aanpassing door veranderingen of onverwachte ontwikkelingen gedurende het proces mogelijk wordt. In het eerste deel van onze agile-reeks zijn we diep in het onderwerp gedoken en hebben we de belangrijkste principes ervan besproken. Om de concrete voordelen voor uw bedrijf te begrijpen, is het belangrijk om een praktisch voorbeeld te bekijken van Agile in een echte bedrijfsomgeving. In dit tweede deel van onze serie gaan we dan ook op excursie om te kijken hoe de agile-denkwijze bij Viking in de praktijk wordt gebracht, door de lens van ons Search Engine Advertisement (SEA) team!

Ons SEA-team is het meest recente team dat aan de slag gaat met de agile-methodologie. Hoewel er niet specifiek iets mis was met hun oude manier van werken, besefte het team dat ze haar productiviteit aanzienlijk kan verhogen door projecten beter te managen. Dit is waar de agile-methodologie, en natuurlijk onze scrummasters, om de hoek komen kijken. Onze scrummasters zijn specialisten in het vereenvoudigen van het agile-kader tussen afdelingen en teams. En ze hebben het SEA-team tijdens een scholing van een dag vertrouwd gemaakt met de grondbeginselen van de agile-methode. In onvervalste agile-stijl bestond de training uit volledig interactieve, praktijkgerichte activiteiten zoals de marshmallow challenge. Daarbij ging het SEA-team in kleinere groepen met elkaar de strijd aan om een stevige replica van de Eiffeltoren te bouwen met louter en alleen spaghetti en marshmallows. Hoewel niet elke Eiffeltoren de testcapriolen van onze scrummasters wist te doorstaan, vond het team de training een goede start waren om de agile-principes onder de knie te krijgen en toe te passen in haar dagelijkse werk.

De scrummasters schetsten ook een uitvoerig overzicht van de agile-principes. Hierdoor ontdekten de teamleden dat ze met een deel van hun manier van werken in zekere mate al gebruik maken van de agile-methode. Na een uitvoerige discussie met een overvloed aan post-its en brainstormdiagrammen op verschillende whiteboards, besefte het team dat het succesvolle stand-up-vergaderingen heeft en elkaar goed op de hoogte houdt van projecten en processen. Niet alleen dat, het team blijkt ook goed actief te communiceren om werkdruk en taken onderling te verdelen wanneer nodig, een belangrijk principe van de agile-methode. De teamleden bleken het er ook over eens te zijn dat het team weliswaar al enkele basisideeën van agile toepast, maar dat een goede structuur nog ontbreekt. Daardoor heeft het vastleggen van een kader de hoogste prioriteit.

Na de workshop spraken we met enkele deelnemers om uit eerste hand hun ervaringen te horen, en we namen enkele van de belangrijkste punten door die het SEA-team uit de agile-training haalt. Branislav, online marketing specialist binnen het SEA-team, vindt dat de workshop bevestigde dat het leveren van waarde aan klanten het belangrijkste doel is van elk projectmanagementproces. Hij denkt dat Agile een effectieve manier is om klanttevredenheid in het brandpunt van de projectcyclus te plaatsen en te zorgen voor een zo gedegen mogelijk eindproduct. Bovendien staat voor het team na de workshop vast dat de Agile-principes haar het meest van pas zullen komen bij het verbeteren van de projectafhandeling. Het team is van plan zich met name te richten op het opzetten van een duidelijk kader om een evenwicht te vinden tussen het aantal taken van teamleden en de manier waarop zij projecten van begin tot eind beheren.

Hoewel het team geen duidelijke agile-structuur heeft, kijkt het momenteel hoe specifieke agile-principes kunnen worden gebruikt om de productiviteit en de kwaliteit van de projectoplevering te verbeteren. Het team staat te popelen om haar teamstructuur agile te maken, en het einddoel is om agile-processen concreet te maken binnen de gevestigde werkwijzen. Daarbij denkt het team aan het integreren van enkele belangrijke agile-methoden, zoals retrospectives, waarin terug wordt geblikt op de afgelopen maand en de teamleden de positieve en negatieve punten evalueren, actief bespreken wat ze anders hadden kunnen doen en nadenken over verbeteringen voor de toekomst. Bovendien wil het team van Mural een vast onderdeel van hun retrospectives maken. Benieuwd wat Mural is? Meer daarover in onze volgende blog in deze agile serie!

Agile is natuurlijk een welomschreven kader voor het leveren van consistente en gegarandeerde waarde voor de eindgebruiker, maar dat betekent niet dat het voor alle teams en werkwijzen hetzelfde kan worden toegepast. Uiteindelijk draait de definitie van agile om het optimaliseren van het projectbeheer voor het SEA-team. Voor Branislav bestaat agile uit “klantgericht-denken”, waarbij teamleden de verantwoordelijkheid van een taak op zich nemen en werken aan de afronding van hun deel van het project om zo correct en snel mogelijk resultaat aan de klant te leveren. Job, online performance sr manager binnen het SEA-team, sluit zich aan bij het sentiment van Branislav en stelt dat agile voor hem staat voor “de balans van het team goed op orde brengen, werken aan stukjes en beetjes om de werking van het project te verbeteren”.

Agile is een zeer veelzijdige manier om competent en effectief projectbeheer te beoefenen, en zou op de radar moeten staan van alle bedrijven die hun processen willen verbeteren, ongeacht de sector waarin zij actief zijn of hun grootte. Ben je geïnteresseerd in het implementeren van de agile-methodologie in je eigen team? Kijk dan uit naar ons volgend blog waarin we het hebben over manieren waarop je een ware agile-kampioen kunt worden om jouw bedrijf verder te helpen. Tot dan, hou de volgende aflevering van onze Agile serie in de gaten!