Kan een introvert persoon succesvol leidinggeven?

Weet je iemand die kantoorbenodigdheden kan gebruiken? Deel deze info!

Onze bedrijfscultuur staat internationaal te boek als direct en uitgesproken. Nederlanders zijn over het algemeen niet bang om gevraagd of ongevraagd feedback te geven. We houden ervan om ons te roeren in vergaderingen en dragen snel ideeën en suggesties aan. Ook van onze leidinggevenden verwachten we een uitgesproken visie. We waarderen leiders die op de voorgrond durven te treden en zeggen waar het op staat. Een aanwezige persoonlijkheid lijkt nodig om een club mensen te kunnen aansturen. Maar zijn de beste leidinggevenden of ondernemers dan altijd extravert?

Niet automatisch

Veel hangt af van de samenstelling van het team. Heb je een onzeker, terughoudend team? Dan zijn zij wellicht meer gebaat bij een assertieve, uitgesproken manager. Die manager kan het team aansturen, richting geven en aanmoedigen om grenzen te verleggen. Zitten er veel zelfstandige, ambitieuze personen in de groep? Dan krijgen zij juist een grotere kans om zich te laten zien bij een introverte leidinggevende. Meer dan met een extraverte manager die zelf de lead pakt. Een introverte leider luistert (vaak) beter en gunt zijn medewerkers eerder de credits. Dat stimuleert het team en geeft ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.

Verrassend inzicht

Voor veel mensen is het een verrassend inzicht dat introverte mensen even goede of misschien zelfs betere leidinggevenden kunnen zijn. Denk hierbij niet specifiek aan verlegen mensen. Verlegenheid duidt vaker op onzekerheid, terwijl de introvert simpelweg niet zo’n behoefte of drive heeft om zichzelf te profileren in een groep.

Intelligentie is belangrijker

Veel bepalender voor een succesvolle samenwerking dan introvert of extravert, is trouwens de sociale intelligentie van een manager. Een gebrekkige sociale intelligentie komt zowel bij introverte als extraverte mensen voor en bemoeilijkt de samenwerking. Inlevingsvermogen en goede sociale vaardigheden zijn dan ook belangrijke factoren in het leidinggeven. Als een manager ervoor openstaat, kan een communicatietraining of bewustwordingstraject verbetering brengen.

Een goede mix

Terug naar de introvert versus de extravert. Wanneer we de verschillende persoonlijkheden niet als tegengesteld beschouwen maar als elkaar versterkend, komen we verder. Met een juiste mix van verschillende karakters in een team kunnen de bedrijfsresultaten namelijk zelfs worden verbeterd.

Aandachtspunten

Ben je zelf een introverte ondernemer of manager? Dan lijk je de tijdsgeest wat tegen te hebben. Op de werkvloer wordt verwacht dat je meediscussieert en het voortouw neemt. Maar om gehoord te worden, hoef je echt niet te schreeuwen. Een aandachtige luisterhouding en interesse in de ander levert minstens zoveel op. Voldoende slagkracht tonen en aansturing bieden, zijn daarin soms aandachtspunten voor de introvert.

Wat voor persoonlijkheid ben jij?