Viking Blog

Sociale media-strategie: een must voor iedere onderneming

Sociale media-strategie: een must voor iedere onderneming

Denk je dat alleen grote bedrijven een sociale media-strategie nodig hebben? Dan heb je het mis. Ook als je denkt dat je als kleine ondernemer het budget er niet voor hebt, want een strategie vergt vooral denkwerk. Dat kun je zelf doen. Pas bij de implementatie van je plan hoef je te investeren.

Uit onderzoek van MarketMeSuite en Placester blijkt dat 80% van de kleine organisaties toch al van plan was dit jaar meer gebruik te maken van sociale media. Nu alleen nog een strategie om hen hierbij te helpen. Hierbij een stappenplan.

 

De basisvoorwaarde

Stoom je medewerkers klaar voor de inzet van sociale media door jouw onderneming. Hoe? Dat hangt af van de ervaring die je organisatie al heeft: jullie ‘volwassenheid’ op het sociale media-vlak zoals het Social Strategy Model het noemt. Maar hoeveel ervaring je organisatie ook heeft met sociale media, het is altijd goed om je medewerkers te betrekken bij je plannen.

 social-media-apps-iphone

Stap 1: Nulmeting

Verzamel informatie over je onderneming en hoe deze het doet in de sociale media. Monitor bijvoorbeeld hoeveel er gesproken wordt over je organisatie ten opzichte van je belangrijkste concurrenten. Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar.

 

Stap 2: Probleemstelling

Formuleer helder waar je mee aan de slag wil gaan. Wat is je probleem of aandachtspunt? Is je concurrent bijvoorbeeld zichtbaarder in de sociale media dan jij? Geen goed teken, want uit onderzoek is gebleken dat 46% van de mensen die zich online bevinden, vertrouwt op sociale media als zij een aankoop willen doen.

 

Stap 3: Doelstelling

Sociale media zijn een middel, geen doel. Maak daarom goed duidelijk wat het doel is van je strategie. Welke doelgroep of welk segment wil je aanspreken? Wat wil je daarmee bereiken?

 

Stap 4: Doelgroep

Breng in kaart waar je doelgroep zich bevindt, welk gedrag je doelgroep vertoont, waar de voorkeuren liggen van je doelgroep, enzovoorts.

 

Stap 5: Zet je richtingaanwijzer aan

Na het onderzoek volgt de strategie. Geef de informatie uit stap 1-4 gestructureerd weer en volg de (logische) strategische richting die de informatie uitwijst. Denk aan:

  • kanaalkeuze: breng in kaart welke sociale media-kanalen je kiest om je doelgroep te bereiken en wat de mogelijkheden op deze kanalen zijn. Denk ook na over het aantal kanalen: beperk de hoeveelheid accounts waarop je actief bent en houd het overzichtelijk.
  • toon: welke tone of voice hanteer je? Kies een manier van communiceren die bij je organisatie, het kanaal en je doelgroep past.
  • content: wat deel je? Kies waardevolle content die interactie oproept, zoals reviews, interviews, videotutorials of webinars.

 

Stap 6: Go or no go, that is the question

Blijkt uit stap 5 dat sociale media toch niet het juiste middel zijn voor het oplossen van je probleemstelling (stap 2)? Leer van de informatie die bovenstaande je heeft opgeleverd, maar durf er op tijd uit te stappen voor je investeringen gaat doen.

 

Stap 7: Implementatie

De kogel is door de kerk en je gaat je plannen implementeren. Ga je zelf de kar trekken of doet een van je medewerkers dit? Richt je kanalen eerst goed in, zorg dat ze goed gevuld zijn en ga ze dan pas promoten.

 

Stap 8: Meten is weten

Het meten van de resultaten van je inspanningen kan met de tools die je ook voor je nulmeting hebt gebruikt. Leg de uitkomst ervan naast eerdere resultaten (stap 1).

 

Stap 9: Evaluatie

En? Zijn de resultaten wat je er van gehoopt had? Zo nee, stuur bij. Zo ja, ontwikkel! Sociale media zijn voortdurend aan verandering onderhevig, dus zorg dat je sociale media-strategie meegroeit!

 

Bekijk ook de handige infographic met tips!

 

Tags:,
social_media Ook als je denkt dat je als kleine ondernemer het budget er niet voor hebt, want een strategie vergt vooral denkwerk.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn