Viking Blog

Mag de baas over uw rug meekijken?

Mag de baas over uw rug meekijken?

Je hebt recht op een zekere mate van privacy op kantoor. Maar in principe is controle van personeel door de baas mogelijk. En gebeurt het ook. We zochten uit waarom ze het doen, hoe ze het doen en hoe werknemers dit ervaren.

Infographic over hoe werknemers denken over surveillance op kantoor.

Het gros van de controle op het werk gebeurt anoniem. De werkgever kan data verkrijgen, maar kan het niet herleiden naar een specifiek persoon. Controle direct op de persoon kan en mag alleen onder strikt geldende regels. “Er moet een wezenlijk vermoeden bestaan dat de werknemer iets doet wat de boeken te buiten gaat.” Aldus Ivo van der Helm, Universitair docent Arbeidsrecht en Sociaal Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Hoe wordt er gesurveilleerd?

Welke opties heeft een werkgever als het op surveillance van personeel gaat?

Internet

Werkgevers mogen voorwaarden stellen aan e-mail en internet gebruik op het werk of bepaalde soorten gebruik verbieden. Vervolgens mag uw werkgever controles uitvoeren.

*ANEKDOTE: “Doordat interne berichten tussen collega’s werden onderschept (op ‘Skype voor bedrijven’) raakte mijn collega de baan kwijt.”

*ANEKDOTE: “Bij overlast van het netwerk werd het netwerkverkeer gemonitord om te kijken waar de overlast vandaan kwam, zo bleek het dat een collega zo veel porno downloadde dat het netwerk overbelast werd. Dat zie ik niet als inbreuk op privacy omdat het door een onderzoek naar de oorzaak van een specifiek probleem kwam.”

Telefoon

Als werknemer staat u in uw recht om uw werktelefoon af en toe te gebruiken voor een privégesprek. Maar heeft een werkgever aanwijzingen dat werknemers misbruik maken van de telefoon op/van het werk? Dan mag hij het telefoongebruik controleren.

Werkgevers mogen alleen telefoongesprekken opnemen als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om:

  • de telefonische dienstverlening door de werknemers in een callcenter te verbeteren;
  • een vermoeden van fraude door een werknemer te bewijzen
  • te controleren of een klacht van een klant terecht is.

Cameratoezicht

Onder bepaalde voorwaarden mogen werknemers cameratoezicht gebruiken om personeel te controleren. Een verborgen camera mag normaal gesproken niet. Maar wordt er bijvoorbeeld veel gestolen of gefraudeerd, dan mag uw werkgever onder strenge voorwaarden een verborgen camera gebruiken.

Email

Zakelijke email accounts mogen gemonitord worden. Uw werkgever kan privégebruik van e-mail en internet onder werktijd niet helemaal verbieden. U heeft namelijk recht op een bepaalde mate van privacy op uw werk. Bij screening moet uw werkgever de privéberichten zo veel mogelijk ontzien.

*ANEKDOTE: “Iemand had een relatie met werknemer, daar kwamen ze via de mail achter. Vervolgens raakte ze beide hun baan kwijt.”

Social media accounts

Een werkgever kan af en toe monitoren wat er op sociale media over zijn organisatie wordt gezegd door op de naam van de organisatie te zoeken. Werkgevers mogen alleen openbare informatie op sociale media controleren.

Een graphic die laat zien waarom werkgevers hun werknemers surveilleren

Controle mag, maar niet zomaar

Een werkgever kan zijn personeel niet zomaar controleren. Hij moet voldoen aan de eisen uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De belangrijkste voorwaarden voor de controle van personeel zijn:

  • Er bestaat een legitieme reden (het zogeheten gerechtvaardigd belang). Dit belang weegt zwaarder dan het privacybelang van het personeel.
  • Er zijn geen andere manieren mogelijk om het doel te bereiken, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers.
  • De werkgever meldt de controle bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De werkgever informeert de werknemers over wat toegestaan en wat verboden is, dat controle mogelijk is en op welke manier dat gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld met gedragsregels of een protocol.
  • De werkgever houdt rekening met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers. Bijvoorbeeld bij de controle van e-mail of telefoon.
  • De werkgever vraagt vooraf instemming aan de ondernemingsraad (OR) voor de controle.

Wat kan de werkgever buiten kantoor(uren) surveilleren?

Wat een medewerker buiten kantooruren doet heeft niets met de baas te maken (artikel 10 van de Grondwet). Maar als de medewerker er conflicterende nevenwerkzaamheden op na houdt, of er sprake is van schending van geheimhoudingsplicht door het personeelslid dan verandert dat de zaak.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de officiële website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u ook over dit onderwerp meepraten? Laat het ons dan horen via ons Twitter kanaal @NL_Viking

*Alle anekdotes zijn anoniem verkregen via onze questionnaire over hoe werknemers surveillance op kantoor ervaren.

Bronnen: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlhttps://securityrecht.nl/

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn