Viking Blog

Is het een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek?

Is het een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek?

Beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken moeten niet met elkaar verward worden. Want hoewel beide officiële gesprekken zijn, dienen ze verschillende doelen en hebben ze ook een andere voorbereiding nodig.

We bekijken daarom hoe de twee van elkaar verschillen en geven tips over hoe je je het beste kan voorbereiden voor de beide gesprekken.

Leidinggevende heeft beoordelingsgesprek met medewerker.

Functioneringsgesprek

Het doel van een functioneringsgesprek is de bevordering van jouw toekomstige functioneren en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het gaat om het afstemmen van de doelen van de organisatie met die van de medewerker. In dit opzicht is het gesprek dus echt een tweerichtingsverkeer.

Goede functioneringsgesprekken zorgen ervoor dat je je loopbaan binnen het bedrijf beter kan beïnvloeden. Want zowel de leidinggevende als de werknemer zijn verantwoordelijk voor inbreng van onderwerpen. Er wordt de medewerker niets opgelegd. Maar er wordt naar oplossingen voor problemen gezocht zodat de medewerker beter zal functioneren in zijn/ haar functie. En kan aangeven waar hij/zij de toekomst binnen het bedrijf ziet.

Van uiterst belang is het bij deze gesprekken daarom dat de medewerker zich veilig voelt om openlijk te praten zonder hierop beoordeeld/ veroordeeld te worden. Deze gesprekken worden om deze reden dan ook gevoerd tussen een directe leidinggevende en de medewerker. Er mag geen groot ‘machtsverschil’ tussen de twee zitten.

Het feit dat de gesprekken met de directe leidinggevende gehouden worden, heeft als voordeel dat er al veel duidelijk is over het functioneren. Er kunnen dus niet heel veel verrassende zaken uit het gesprek komen als je leidinggevende zijn/haar werk goed doet. Laat het ook duidelijk zijn dat er tijdens dit gesprek niet over salaris gesproken wordt.

            Voorbereiding

  • Denk na over je eigen functioneren. Hoe zie jij jezelf als werknemer?

o   Wat ging er goed: geef voorbeelden

o   Wat ging er minder goed: Geef voorbeelden.

  • Hoe is de samenwerking met je leidinggevende? En met collega’s
  • Hoe functioneer je binnen het kantoor?
  • Toekomst. Wat wil je binnen de organisatie bereiken?
  • Lees eerdere functioneringsrapporten na. Waar heb je vordering gemaakt? Wat is onveranderd gebleven?

Beoordelingsgesprek

Functioneringsgesprek

 

Beoordelingsgesprekken daarentegen worden gehouden door een leidinggevende die zo hoog mogelijk in de hiërarchie van het bedrijf zit. De uitkomst van dit gesprek staat meestal voorhand al vast. De leidinggevende maakt de vindingen alleen bekend. Het is dus een behoorlijk eenzijdig gesprek.

Beoordelingsgesprekken gaan over het verleden en kijken naar meetbare resultaten (inzet, resultaten, invulling, etc). De beoordeelde kan voor deze resultaten beloond worden (salarisverhoging) of afgerekend worden. Het beoordelingsgesprek kan ook vorderingen uit functioneringsgesprekken aanhalen.

            Voorbereiding

  • Benader de beoordeling met een open vizier. Luister goed en kom toegankelijk over naar je leidinggevende toe.
  • Dat wil niet zeggen dat je niet mag vragen waar je leidinggevende bepaalde beoordelingen op baseert. Want, aangezien de leidinggevende vaak hoger in de hiërarchie zit en niet veel contact met je heeft kan hij soms wat over het hoofd zien.
  • Is dit het geval dan kan de leidinggevende zijn oordeel tijdens het gesprek nog bijstellen.

Meepraten over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via Twitter: @NL_Viking

Leidinggevende heeft beoordelingsgesprek met medewerker.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn