Viking Blog

Fast Track: Wat voor soort leider ben jij?

Fast Track: Wat voor soort leider ben jij?

Tijdens je carrière is de kans groot dat je met veel verschillende soorten leiders te maken krijgt. Met sommige zal je het goed kunnen vinden, terwijl je met anderen het liefst zo min mogelijk contact hebt. Als manager is het goed je te realiseren wat voor soort leider je bent, en hoe dit de relaties met je medewerkers kan beïnvloeden.

In dit artikel identificeren we 4 soorten leiderschap. In de praktijk zullen er meer nuances tussen deze vormen bestaan maar het is alsnog behulpzaam de 4 brede soorten op rij te zetten. Het kan zijn dat je jezelf volledig identificeert met een van deze soorten, of dat je leiderschap per situatie verschilt. Door te onderzoeken welke soort leiderschap het dichtst bij jezelf staat, kun je beter evalueren hoe je je leiderschap kunt verbeteren.

lamp

Democratisch

De democratische vorm van leiderschap is vrij vanzelfsprekend. De democratische leider heeft wel degelijk de leiding, maar zal deze leiding vooral nemen in de vorm van het sturen van discussies. Deze leider is zich goed bewust van de mate van betrokkenheid binnen de groep, en zal proberen dit voor iedereen gelijk te trekken. Omdat deze leider minder inbreng heeft over uiteindelijke beslissingen van de groep, voelen sommige leiders zich minder aangetrokken tot dit model. Voor de groep geeft het echter een krachtig gevoel van samenwerking.

Autoritair

Het verschil tussen de democratische en de autoritaire leider is groot. Waar de democratische leider de groep beslissingen laat nemen, zal de autoritaire leider alles zelf in de hand willen houden. Beslissingen kunnen niet gemaakt worden zonder dat deze leider er 100% achter staat. In dit geval is niet de leider, maar de groep erg passief. Zelfs als ze zich nog betrokken voelen aan het begin van het proces, haken ze uiteindelijk af door gebrek aan motivatie. Het gevolg is dat de taken die de leider aan de groep geeft met weinig enthousiasme worden uitgevoerd.

leider van groep

Consulterend

De consulterende leider kiest een middenweg tussen de democratische en de autoritaire vorm van leiderschap. Deze leider zorgt voor een vergelijkbare mate van betrokkenheid van de groep, maar de uiteindelijke beslissingen blijven bij de leider. Deze leider delegeert ook taken, maar houdt daarbij meer een oogje in het zeil dan de democratische leider.

Laissez-faire

De laissez-faire vorm van leiderschap is verreweg de meest passieve vorm. In het beste geval geeft een laissez-faire vooral veel vrijheid aan de groep, met het vertrouwen dat ze zelf de goede beslissingen nemen. In de praktijk is deze vorm echter zelden zo positief. Over het algemeen komen laissez-faire leiders eerder over als onverschillig, omdat ze niet betrokken zijn bij de groep. De groep zal ook het gevoel krijgen dat ze niet serieus worden genomen, aangezien hun leider geen interesse in de ideeën van de groep heeft.

Maak voor jezelf eens een lijstje met de situaties waar je de leiding had. Schrijf deze op in een notitieboek, en identificeer voor jezelf wat voor soort leider je in elk van de situaties was. Stel jezelf daarna deze vragen: Was de motivatie van de groep hoog? Heb je zelf veel beslissingen gemaakt? Voelde je je comfortabel in de rol die je speelde? Blijf daarna per situatie inschatten wat voor soort leider een groep nodig heeft, en hoe jij daar het best op kunt inspelen.

Meepraten over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via Twitter:  @NL_Viking

leadership 1 Blijf daarna per situatie inschatten wat voor soort leider een groep nodig heeft, en hoe jij daar het best op kunt inspelen.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn