Viking Blog

De voordelen van vrijwilligerswerk

De voordelen van vrijwilligerswerk

Als ondernemer kun je werknemers op meerdere manieren ondersteunen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Je kunt bijvoorbeeld betaald verlof aanbieden voor vrijwilligerstaken. Daarnaast kun je ook zelf uitjes organiseren waarbij werknemers samen als team vrijwilligerswerk doen. In beide gevallen zijn er veel voordelen te behalen via vrijwilligerswerk.

vrijwilligerswerk buiten

Voordelen voor het bedrijf

Als werkgever vraag je je misschien af wat nou precies de voordelen voor je onderneming zijn. Als werknemers samen vrijwilligerswerk doen, draagt het bij aan teambuilding. Wat dat betreft werkt vrijwilligerswerk net als andere bedrijfsuitjes, waarbij collega’s niet alleen aan hun bureaus tijd met elkaar besteden. Daarbij komt, dat het positieve gevoel dat mensen van vrijwilligerswerk krijgen, kan bijdragen aan positieve gevoelens naar collega’s.

Ook als een werknemer op eigen houtje vrijwilligerswerk uitvoert heeft dit voordelen voor het bedrijf. Werknemers zullen dankbaar zijn voor de gegeven flexibiliteit, wat het gevoel van loyaliteit naar het bedrijf doet toenemen. Zelfs werknemers die geen gebruik maken van vrijwilligersregelingen, zullen nog steeds het gevoel hebben dat ze voor een flexibele en behulpzame werkgever werken.

Als bedrijf kun je vrijwilligerswerk door werknemers zien als een kans om de bedrijfsreputatie te verbeteren. Door bijvoorbeeld op sociale media of de bedrijfsblog te delen hoe je onderneming bijdraagt aan de maatschappij, kun je laten zien dat je onderneming over meer dan alleen winst gaat. Zorg wel dat je vooral ook aandacht geeft aan de goede doelen die worden gesteund, want anders krijgen klanten al snel het gevoel dat je vrijwilligerswerk als marketingpraktijk ziet.

vrijwilligerswerk keuken

Voordelen voor de werknemer

Ook voor de werknemer zelf heeft vrijwilligerswerk veel voordelen. Het geeft bijvoorbeeld extra kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Een werknemer ontwikkelt op kantoor een bepaalde set vaardigheden.  Tijdens het vrijwilligerswerk krijgen ze kennis van weer hele andere soorten vaardigheden. Hierdoor maak je als werknemer een completere ontwikkeling door, met een grotere variëteit aan taken, waardoor je wellicht ook minder snel verveeld raakt door je werk op kantoor. Daarnaast kunnen vaardigheden die tijdens vrijwilligerswerk zijn opgedaan vaak ook op het werk worden ingezet.

Verder is de kans groot dat je door de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk ook positiever tegenover je werk, en je leven in het algeheel staat. Vrijwilligerswerk leidt over het algemeen tot een groot gevoel van voldoening. Daarnaast kun je zelfvertrouwen halen uit de nieuw opgedane vaardigheden. Tel daarbij op dat je een dankbaardere instelling tegenover je werk zult hebben, en de uitkomst is een algeheel positievere instelling in het leven.

Voordelen voor de maatschappij

Natuurlijk is het belangrijkste aan vrijwilligerswerk dat de maatschappij er voordeel uit haalt. Door je werknemers de kans te geven zich in te zetten voor het goede doel, kun je hopelijk een steentje bijdragen aan het algehele welzijn van de maatschappij. Zorg dus ook dat je vooral dit in je achterhoofd houdt wanneer je een beleid voor vrijwilligerswerk opstelt. Let niet te veel op de kosten en baten voor jouw onderneming, want uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet waar vrijwilligerswerk om gaat.

Zet jouw onderneming zich in voor vrijwilligerswerk? Laat het ons weten via Twiter: @NL_Viking

volunteering 2 Tel daarbij op dat je een dankbaardere instelling tegenover je werk zult hebben, en de uitkomst is een algeheel positievere instelling in het leven.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn