Viking Blog

De ondernemingsraad uitgelegd

De ondernemingsraad uitgelegd

Elke onderneming met meer dan 50 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) hebben. Niet iedereen weet echter wat de OR nou precies doet, en hoe je er lid van kan worden.

Ondernemingsraad

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad is een raad van werknemers die de belangen van het personeel behartigen. De leden van de OR representeren alle lagen van een onderneming, en hebben minsten 2 overlegvergaderingen per jaar met de werkgever. In deze vergaderingen bespreekt de OR bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden of in welke mate de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd.

Om de belangen van het personeel zo goed mogelijk te behartigen kan de OR binnen het bedrijf polsen hoe er over bepaalde zaken gedacht wordt. Ze hebben echter ook het recht om deskundigen buiten het bedrijf om advies te vragen.

Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

In elk bedrijf heeft de ondernemingsraad grofweg 4 algemene rechten. Volgens het adviesrecht moet de ondernemingsraad om hulp worden gevraagd als de werkgever besluiten dreigt te nemen die grote gevolgen voor de werknemers hebben. Het initiatiefrecht stelt dat de OR zelf het initiatief mag nemen om voorstellen te doen binnen het bedrijf. De werkgever moet dit voorstel dan in overweging nemen. Volgens het recht op informatie moet de OR alle informatie krijgen die nodig is voor het functioneren van de OR. Het instemmingsrecht geeft de OR de macht mee te bepalen over personele regelingen. De werkgever moet dan instemming vragen van de OR, en als deze die niet geeft, moet de werkgever naar de bedrijfscommissie en de kantonrechter stappen.

Naast deze rechten kan de werkgever de OR ook nog meer bevoegdheden geven. Daarnaast heeft de OR het recht tijdens werktijd te vergaderen, minimaal 60 uur per jaar aan de OR te besteden, en 5 dagen scholingsverlof per jaar op te nemen.

De leden van de ondernemingsraad

Het aantal leden van een ondernemingsraad hangt af van de grootte van een bedrijf. Bij een bedrijf van 50-100 werknemers is dit bijvoorbeeld 5 leden. Alle werknemers die meer dan 6 maanden bij een onderneming werken hebben het recht te stemmen op de leden van de ondernemingsraad. De kandidaten moeten minstens een jaar bij het bedrijf hebben gewerkt. Met de lijst van alle mogelijke kandidaten kan de huidige OR dan gaan werven voor nieuwe leden.

OR2

De voordelen van lid zijn van de ondernemingsraad

Soms vinden bedrijven het moeilijk om genoeg kandidaten voor de OR te vinden. Het kan echter veel voordelen hebben om lid te zijn van de OR. Ten eerste heeft het hele bedrijf baat bij een diverse variëteit aan kandidaten. Hoe meer kandidaten, hoe groter de kans dat de uiteindelijke leden ook echte alle lagen van het bedrijf representeren.  Daarnaast laat je als kandidaat zien dat je betrokken bent bij het bedrijf, wat in alle gevallen goed overkomt. Als je dan ook nog als lid wordt verkozen, is dit de ultieme kans om ook echt iets te betekenen voor het personeel.

Als lid van de OR zal je het hele bedrijf leren kennen, binnen de onderneming een groter netwerk opbouwen, en kansen tot scholing krijgen. Dit heeft voordelen voor je eigen carrière, maar hierdoor kun je ook de belangen van het personeel zo goed mogelijk behartigen.

Heb jij ervaringen met de ondernemingsraad? Laat het ons weten via Twitter: @NL_Viking

OR2 Lid zijn van de OR biedt dus de kans een echt verschil te maken voor jezelf, én je collega’s.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn