Viking Blog

De marktwaarde van de thuisblijfouder

De marktwaarde van de thuisblijfouder

€72.297,78 per jaar, dat is de marktwaarde van de thuisblijfouder als deze marktconform zou worden uitbetaald.

Normaalgesproken bestaat Viking’s klantenkring uit zzp’ers en bedrijven. Voor dit onderzoek maakten wij echter een uitstapje naar het ‘thuiskantoor’ van de thuisblijfouder. Ons uitgangspunt voor dit onderzoek was om een vergelijking te trekken tussen het zijn van een  thuisblijfouder en het runnen van een eigen zaak. In beide situaties heb je geen automatische vakantiedagen, kan je geen ziekteverlof opnemen en er is geen dertiende maand die jaarlijks uitbetaald wordt.

Project management

Als multitasking project manager organiseert een thuisblijfmama (of papa!) alles om de kinderen heen. Ouders werken onregelmatige uren, regelen alle doktorsafpraken en vakanties, en blussen alle metaforische branden die dagelijks in een huishouden opvlammen. Ouders (ongeacht of zij thuisblijven of voltijd werken) maken veel ongeregistreede uren en die zijn veel waardevoller dan wij misschien in eerste instantie denken.

Daarom bekeken we aan de hand van de wekelijkse taken van een thuisblijfouder (kok, verpleger, leraren assistent, chauffeur) wat het financiële systeem hem of haar zou toerekenen als ze voor al deze taken een aangepast salaris zou krijgen. Voor het gemak zijn wij hiervan uitgegaan dat één ouder alle opvoedtaken op zich neemt als thuisblijfouder, maar in veel gevallen zal deze waarde tussen twee (al dan niet werkende) ouders verdeeld worden.

Liefde kent geen prijs

Uit onze enquette bleek dat thuisblijfouders gemiddeld 91 uur per week aan het werk zijn met huishoudelijke en opvoedkundige taken. Dat is meer dan het dubbele van een 40-urige werkweek!

Natuurlijk vertaalt de waarde van liefde zich niet in een salarisstrookje. En natuurlijk werkt de formeel werkende ouder ook super hard. Maar in een tijd waar zelfwaarde vaak sterk verbonden wordt met werk, moeten we vooral niet vergeten dat thuisblijven om voor een gezin te zorgen ook van grote waarde is. De infographic hieronder laat zien hoeveel deze thuisblijfouders op de markt zouden verdienen voor al hun werk.

Print

shutterstock_1070727719
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn