Viking Blog

Kunnen uw collega’s een beetje spellen?

Kunnen uw collega’s een beetje spellen?

Spelling. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk en op kantoor is het lastig te verbergen als je er moeite mee hebt. Wij vroegen ons af hoe het staat met het spellingsniveau op kantoor. We onderzochten het vraagstuk met behulp van een onderzoek onder Nederlandse professionals. We kregen een duidelijk antwoord. 73% van de ondervraagden vindt de spelling in e-mails die ze op kantoor ontvangen matig tot slecht!

CIJFER VOOR SPELLING

Als het op spelling op kantoor aankomt geven we de Nederlandse professional een 6.7. 90% van de ondervraagden zegt spelling zeer belangrijk te vinden en 98% vindt hun eigen spellingsniveau voldoende of goed. Hoe goed zijn werknemers als het gaat om spelling? Echter, wanneer we niet weten hoe we een woord moeten spellen dan vragen we in meer dan 75% van de gevallen geen advies aan onze collega’s, maar aan Google. Vertrouwen we de capaciteiten van onze collega’s dan niet? Hoogstwaarschijnlijk niet, want 73% van de ondervraagden vindt de spelling in e-mails die ze op kantoor ontvangen matig tot slecht!

Volgens Rik Schutz, voormalig projectleider Spelling bij de Taalunie, is slechte spelling vooral te danken aan een gebrek aan concentratie. “Men kent de regels wel. En als ze zich goed concentreren en de regels toepassen dan doen ze het in veel van de gevallen ook goed.” Hij zegt dat basisschoolleerlingen school verlaten met een goed begrip van de Nederlandse spelregels. Maar tijdens de middelbare school is er een verbreding van het vak Nederlands en laten we de spellingsregels niet meer zo zwaar wegen. De samenleving straft het onjuist spellen ook niet af en zodoende worden fouten meer geaccepteerd.

Meest gehekelde spellingsfouten op kantoor

De meest gehekelde spelfout op kantoor? U zal het wel raden: de dt-fouten. Welke spelfouten zijn ons een doorn in het oog op kantoor? Maar ook vaak genoemd worden andere taal- en spelfouten:

  • Bezittelijke voornaamwoorden
  • Spreektaal
  • Lange ij korte ei
  • Gebrek aan hoofdletters
  • Spelfouten in namen
  • Typefouten
  • Zinsopbouw

De drie tekstvormen waar spelfouten op kantoor de grootste doorn in het oog zijn:

  • Externe officiële documenten (85%)
  • Externe e-mails (80%)
  • Social media kanalen van het bedrijf (71%)

Fouten in interne documenten worden als veel minder erg ervaren. Met 20% was dit de situatie waar spellingsfouten het minst gehekeld werden. Dit correspondeert goed met het feit dat 83% van de respondenten de externe e-mails altijd checkt alvorens ze te versturen. Collega’s daarentegen krijgen een heel andere behandeling. Interne e-mails worden maar in 50% van de gevallen altijd gecontroleerd. Hoe vaak checken we onze emails op spelfouten alvorens ze te versturen? Schutz snapt wel dat collega’s minder secuur zijn als ze interne e-mails versturen. “De gedachte is: ‘je kent me toch wel.’ Of ‘Je begrijpt toch wel wat ik bedoel.’ En spellingsfouten zijn ook veel minder gevaarlijk dan andere taalfouten. Er kan niet zoveel misgaan in het communiceren van de boodschap.” Wat Schultz wel zegt is dat goed spellen belangrijk is voor een goede presentatie. Slechte spelling leidt af en het leidt vaak tot een oordeel over je kwaliteiten.

Slechte indruk op bedrijf

Bovenal is men van mening dat de spelfouten een slechte indruk van het bedrijf geven en het getuigt van slordigheid. 14% van de ondervraagden is echter begripvol voor taalfouten, en vinden het begrijpelijk dat niet iedereen even goed is in spelling.  Daarbij hebben sommigen collega’s dyslexie en kunnen dan ook niet afgerekend worden op spel- en taalfouten.

Spellingshulp

Ben je benieuwd hoe sterk je bent in spelling? Gebruik dan deze online test om te zien op welk niveau je zit.  Merk je dat je moeite hebt met spelling en taal dan raden we je aan om uit onderstaande instanties je voordeel te halen. Ze zijn in het leven geroepen om vragen over taal zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Hoe staat het met de spelling bij u op kantoor? Praat mee over het onderwerp via ons Twitter kanaal: @NL_Viking 325 respondenten hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Hoe goed zijn werknemers -gevers als het gaat om spelling?
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn